เครื่องกลึง Mini CNC :
- สามารถกลึงชิ้นงานได้ทุกชนิดจนถึงโลหะเบา และ อลูมิเนียม
- ชุดขับเคลื่อนใช้ Ball screw ทั้ง 2 แกน XZ ความเที่ยงตรงสูง
- Spindle มอเตอร์ขนาด ½ แรงม้า - ¾ แรงม้า และมีหัวจับชิ้นงาน (Chuck) ขนาด 112mm.
สามารถจับชิ้นงาน (จับนอก OD. Range 3mm. - 90mm.) และ (จับใน ID. Range 32mm. - 80mm.)
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทาง Printer port
- ใช้โปรแกรม PC CNC Control และคำสั่ง Standard G cord ในการควบคุมการทำงาน
- ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220V. 50Hz