เครื่องกัด 3 มิติ (3D-Milling) Mini CNC 3D Machine 

รายละเอียด (Details) รุ่น FS 3040 รุ่น BS 3040
 พื้นที่การทำงาน (Working Area) 300 x 400 x 50 mm. 300 x 400 x 70 mm.
 ระบบ รองเลื่อน (Linear Guide Mechanism) Linear Guide Way Dual Linear Guide Way
 ชุดขับเคลื่อน (Linear Drive Mechanism) Feed Screw (Zero Backlash) Ball Screw (Zero Backlash)
 ระบบโครงสร้าง (Contruction Material) Aluminum , mild steel Fabrication system Moving Column
 ความเร็วในการเคลื่อนที่ (Linear Velocity) 0.5-30 IPM Linear, 0.5-15 interpolation 0.5-50 IPM Linear, 0.5-30 interpolation
 ระบบมอเตอร์ (Motor System) Step Motor
 ความละเอียด (Resolution) 0.01 mm. 0.025 - 0.0125 mm.
 ระยะความถูกต้องแม่นยำ (Precision) 0.2 mm. / 300 mm. (NO Load Condition) 0.1 mm. / 300 mm. (NO Load Condition)
 Spindle System
Engraving Universal motor with speedcontrol , 30,000 rpm
Router Maktec 400 watt , 30,000 rpm
 Spindle Speed 3,000 - 30,000 Adjustable With Manual Speed Controller
 Tool Chuck 3.17 mm. (1/8 ") 6.35 mm. (1/4")
 Cutting Material  
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
(PC Interfacing)
Printer Port
ระบบไฟฟ้าและความสิ้นเปลืองพลังงาน
(Power Consumption)
220 Volt 700 watt
 โปรแกรมควบคุม (Controller) PC CNC Controller (DOS,Windows,Linux)
 ชุดคำสั่งควบคุม (Command-CNC) standard G Code canonical EIA-274D G Code (DXF,HPGL Windows version)
 การรับประกัน (Warranty) 1 ปี (ตามเงื่อนใขของบริษัท ฯ) (1 year at normal operating)
 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 พร้อม การอบรมการใช้งาน
(Price without VAT with Full Course Training)
34,500 บาท ($1116) 72,500 บาท ($2346)