บริษัท เซอร์โว วิชชั่น จำกัด
Office :

900/230 สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0-2743-2441-2
โทรสาร: 0-2749-5833

SERVO VISION CO.,LTD
900/230 SUKHUMVIT 103 RD, BANGNA,BANGNA BANGKOK 10260 THAILAND
TEL:(662)743-2441-2 FAX: (662)749-5833

Email :
servo.vision@yahoo.com
servovision1@hotmail.com
เลขที่บัญชี ธนาคาร
 

. ธนาคาร  ทหารไทย   จำกัด  (มหาชน)
   บ/ช          : ออมทรัพย์
   ชื่อ บ/ช     : บริษัท เซอร์โว วิชชั่น จำกัด
   บ/ช เลขที่  : 075-2-07628-1
   สาขา        : ถนนศรีนครินทร์

 

ธนาคาร   กรุงศรีอยุธยา  จำกัด  (มหาชน)
   บ/ช          : ออมทรัพย์
   ชื่อ บ/ช     : บริษัท เซอร์โว วิชชั่น จำกัด
   บ/ช เลขที่ : 351-1-12104-3 
   สาขา       : ย่อยสุขุมวิท  103

 

ธนาคาร  กรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)
   บ/ช          :  ออมทรัพย์
   ชื่อ บ/ช     :  บริษัท เซอร์โว วิชชั่น จำกัด
   บ/ช เลขที่  : 130-5-70331-4
   สาขา        : บางนา

 

ธนาคาร  ยูโอบี  จำกัด  (มหาชน)
   บ/ช         : ออมทรัพย์
   ชื่อ บ/ช    : บริษัท เซอร์โว วิชชั่น จำกัด
   บ/ช เลขที่ : 113-2-07446-7
   สาขา       : ย่อยถนนศรีนครินทร์

 

ธนาคาร  ไทยพานิชย์ จำกัด  (มหาชน)
   บ/ช          : ออมทรัพย์
   ชื่อ บ/ช     : บริษัท เซอร์โว วิชชั่น จำกัด
   บ/ช เลขที่  : 259-203458-3
   สาขา        : ย่อยซอยอุดมสุข

 English :Bank Detail.

 

BANK NAME = BANGKOK BANK (PUBLIC) 
Thailand.
BRANCH = BANGNA
ACOUNT NAME =  SERVOVISION CO.,LTD.
ACCOUNT NO. =  130-5-70331-4
ACOUNT TYPE = SAVING
SWIFT CODE = BKKBTHBK.

 

 

 
GPS : Enter Co-ordinates / N13 40.260 E100 37.103